Inställt: Stormötet den 25 januari

Styrelsen har beslutat att ställa in stormötet den 25:e januari.

I år väljer föreningen att återkomma med ett informationsutskick, och ser därför inget behov för ett möte. Om ni har frågor är ni välkomna att mejla föräldraföreningen så tas frågorna med i utskicket.