Medlemstävling 2013

Föräldraföreningen utlyser även i år en tävling i medlemskap!

Den klass som har flest procent medlemmar i föräldraföreningen vinner 5 000 kr till klassen.

Om fler än 4 klasser vinner så delar de vinnande klasserna på 20 000 kr.

Det kostar 250 kr per familj att vara medlem. Pengarna går till våra traditioner och guldkant till barnen.

För att kunna dela ut pengar till skolans elever och skapa guldkant så är medlemsavgiften inte tillräcklig. Föräldraföreningen ser gärna att medlemmar sätter in ett frivilligt bidrag till Föräldraföreningen. Brukligt är 1000 kr per termin men alla bidrag är lika välkomna.

Betala in 250 kr och valfri sponsring.

Senast den 8 november ska pengarna vara oss tillhanda på pg 577156-3

Glöm inte att skriva barnets eller barnens namn och klass på inbetalningen!

Vinnare meddelas på julbazaren.

Varje familj betalar in för sig. Man får gärna påminna  och uppmuntra varandra muntligt  och via  mail om att komma ihåg betalningen.  

 Med  vänlig hälsning Ebbas Föräldraförening.