Protokoll från stormötet den 28/1-2014

Hej alla!

Här kan ni hitta protokollet från stormötet Protokoll fört vid Ebba Petterssons Föräldraförenings stormöte 20140128

Kommentarer ifrån styrelsen angående protokollet:

Styrelsen beslutade på efterföljande styrelsemöte att det ej är genomförbart att organisera gående skolbussar i föräldraföreningens regi. Inte som den ser ut just nu, men vill nån grupp bildas inom föräldraföreningen för att driva det så går det jättebra.

Vi har i dagsläget inte heller förutsättningar att organisera trafikvaktsystem utanför skolan. Däremot uppmanar vi alla att köra försiktigt, ta ansvar för både sina egna barns säkerhet och andras barns säkerhet, genom att uppträda ansvarsfullt och visa hänsyn vid lämning och hämtning.

Med vänlig hälsning.
Föräldraföreningen