Trevlig sommar!

Hej alla föräldrar på Ebbas privatskola!

Hoppas sommaren har börjat bra för er och att ni får tid att njuta av den och av era barn.
Vi i föräldraföreningens styrelse vill tacka för det här läsåret som gått.
Nu går skolan in i sitt 100-års jubileum och eleverna och vi alla har ett roligt läsår framför oss.
Då ska även föräldraföreningen förhoppningsvis vara med och sätta lite extra guldkant för våra barn
som får vara med och uppleva detta!

På föräldraföreningens stormöte i januari diskuterades finansiering  av vår förening i form av medlemsavgifter och frivilliga bidrag, så kallad sponsring.
FF får in mindre pengar år för år, främst är det de frivilliga bidragen som blir färre och mindre.

FF styrelse fick då till uppgift av mötet att ta fram olika förslag på hur vi kan förändra FF och dess sätt att få in pengar till verksamheten.

Idag går huvuddelen av de pengar som FF får in till följande traditioner:
Nobelfesten, niornas avslutningsfest, Ebba P namnsdag, julbasaren och kick-offen.
Alla barn bjuds in till alla aktiviteter, även de vars familj inte är medlem i föräldraföreningen.

Förutom detta går ca 40.000-50.000 kr till så kallade äskningar. Detta kan vara nya uteleksaker, biljardbord, paddanbåttur, språkfrukost mm.
De olika förslagen (äskningarna) kommer frånelever, lärare och i mindre omfattning även föräldrar.

Vi håller också på att jobba fram förslag på nya traditioner först och främst för de yngre barnen!
Det har varit mer traditioner för de äldre barnen medan de yngre däremot har fått ta del av fler
äskningar. Vi har en del bra förslag på nya traditioner som kommit oss tillhanda och som kommer att genomföras nästa år. Under förutsättning att det finns ekonomi för det såklart.

Styrelsen har tagit fram följande fyra förslag: 

 

Förslag 1:
Behåll nuvarande system. Det vill säga medlemsavgift betalas in en gång per år
á 250 kr per familj och frivilliga bidrag 2 gånger per år, per elev.

Fördel: Finansiering av ovanstående aktiviteter och traditioner kan genomföras.

Nackdel: Upplevs som orättvist då inte alla föräldrar är medlemmar i FF eller
ger bidrag till FF. Ändå har deras barn tillgång till den guldkant FF står
för!  De frivilliga bidragen blir också färre och färre vilket innebär mindre inkomster.

 

Förslag 2:
Medlemsavgift höjs till 300 kronor. Frivilliga bidrag endast på hösten.

Fördel: Mindre fokus på frivilliga bidrag. Väldigt lite sponsring kommer in på
våren vilket innebär att i stort sett samma ekonomiska ram som idag kan bibehållas.

Nackdel: Lika som förslag 1.

 

Förslag 3:
Olika avgifter beroende på det antal barn som varje familj har i skolan.
Ett barn 300 kr, två barn 500 kr, tre barn 700 kr per år. INGEN sponsring.

Fördel: Upplevs som mer rättvist. Det är varje barn som går på skolan som får
tillgång till guldkanten, varsin fest, korv, tårtbit mm. Om alla som nu är
medlemmar i FF betalar så bibehålls ungefär samma ekonomiska nivå som idag.

Nackdel: Risk att föräldrar med flera barn inte betalar.

 

Förslag 4:
Ta bort avgift till FF och frivilliga bidrag. FF blir då ett brukarråd utan
egen ekonomi som bara diskuterar frågor som rör skolan, dock ej pedagogiska
frågor.

Fördel: Inga diskussioner om pengar

Nackdel: Inga traditioner kan finansieras av FF. Inga äskningar kommer att
finnas. Julbasaren kommer ev att kunna genomföras men de kostnader den för med
sig (täckning av golv, container, mm) får tas ifrån vinst från klasserna.

 

Traditionerna får skolan diskutera om de är värda att ha kvar och om eleverna
ska få betala för nobelfest och dyl. eller om skolan har möjlighet till nån av
dem.

 

Eget förslag: ……

Om du har ett eget förslag på FFs fortsatta finansiering vill vi ha det oss
tillhanda innan den 10 september!

Maila ditt förslag till ebbaff@ebbapetterssonff.se

Det är årsmötet och dess deltagare som beslutar om FFs fortsatta finansiering,
så om du tycker att detta är en viktig fråga så ta tillvara på den chansen att
påverka!

Årsmötet hålls torsdagen den 25 september!

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Föräldraföreningens styrelse.