Välkommen på årsmöte 25 september!

Hej.
Till att börja med vill vi påminna om vårt årsmöte som är:

25 september klockan 18.30 i aulan.

Efter årsmötet kommer vi också att få en föreläsning

 

”Bemötande, strategier och förhållningssätt – för elever med eller utan ADHD”.

 

Begreppet NPF innefattar diagnoserna Adhd, Aspergers syndrom Tourettes syndrom, OCD och Autistiska drag.

Vad utmärker diagnoserna, vad som är gemensamt, vad som är vanliga missuppfattningar

och framför allt hur det kan vara att vara i skolan med NPF.

Ingångspunkten är främst att berätta om bemötande, strategier och förhållningssätt som fungerar för alla och som är nödvändiga för elever med NPF

 

En viktig föreläsning som berör många, kanske via det egna barnet, barnets kompisar eller aktuell klass. Kunskap som behövs!

Den börjar när årsmötet är slut och pågår ca 1 timme.

Vi vill också härmed sjösätta årets medlemstävling!

(de klasser som har haft föräldramöte är lite förinformerade…)
Se bifogad bilaga!
Det är en tävling som gynnar alla! Vi får fler medlemmar vilket vi tycker är oerhört viktigt då våra pengar går direkt till guldkant för barnen. Barnen får som sagt mer guldkant i skolan och är därför vinnare på att alla är med i både tävlingen och föreningen!
SAMT att ni som klass har möjlighet att på ett enkelt sätt få pengar till er klasskassa!

TÄVLING Ebba 2014

Så bli medlem 🙂

 

Vi syns 25 september.

 

Styrelsen Ebba Petterssons föräldraförening.