Stormöte 26/1

Tisdagen 26/1 har vi stormöte för alla medlemmar i föräldraföreningen. Alla föräldrar på Ebba Petterssons privatskola är varmt välkomna, men det är extra viktigt att klassföräldrarna kommer. Punkter vi kommer att ta upp är:

  • Utvärdering av Julbazaren. Skriv ner era synpunkter inför mötet så vi kan hjälpa varandra med planering inför kommande bazarer.
  • Äskningar. Vill man söka pengar den här terminen ska det göras innan 1 februari. Vi har också tagit beslut om att Äskningar som är godkända under HT skall vara inlämnade till föräldraföreningen för utbetalning senast innan sommarlovet samma läsår. Detsamma gäller de äskningar som godkänts under VT, de ska var inlämnade för utbetalning senast innan jullovet efterföljande läsår. Detta för att det inte ska släpa för mycket med utbetalningarna och så vi kan planera framåt bättre.
  • Vi kommer att gå igenom de nya traditionerna igen och ta beslut så vi kan skriva in dem i stadgarna.
  • Vi vill också gärna ha förslag på föreläsningar ni vill gå på!

Välkomna!