Protokoll från stormötet 26/1-16

Protokoll fört vid Föräldraföreningens stormöte 2016-01-26 

 

1. Ordförande Linda Gesang hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till sekreterare att föra protokollet valdes Jonas Rynner. Att justera protokollet valdes jämte ordförande Sven Lemon

3. Godkändes agendan

 

4. Föreläsningar 

FF brukar normalt arrangera föreläsningar varje år. Närvaron på dessa varierar men det brukar vara få som kommer. Ibland har vi föreläsningar för elever, ibland föräldrar. Men är det guldkant för eleverna om vi har föreläsningar riktade mot föräldrar? Skall vi ha kvar dem eller inte, är frågan. Alla föräldrar uppmanades att komma med förslag och skicka in dessa till FF styrelse.

 

5. Äskningar 

Linda förklarade hur styrelsen ser på äskningar och gav exempel på äskningar som tilldelats pengar och äskningar som fått nej. FF styrelse är alltid i regel mer positiva till förslag som kommer från elever på skolan. Eftersom 8:orna och 9:orna får mycket pengar är vi mer positiva till de yngre barnens äskningar.

De som tilldelas pengar för äskningar är dåliga på att redovisa kvitton för dessa. För att vi skall kunna ha kontroll på vår ekonomi gäller följande:

Vårens äskningar—kvitton redovisas senast sista dagen före jullov.

Höstens äskningar—kvitton redovisas senast sista dagen före sommarlov.

 

6. Traditioner 

Linda gick igenom styrelsens förslag till traditioner.

Klass FF Ebba loppet (arrangeras med skolan)

Klass 1 Ebba loppet -”-

Klass 2 Paddanbåttur

Klass 3 Middag med Disco (funktionärer på Ebba loppet)

Klass 4 Star Bowling med lunch

Klass 5 Universeum

Klass 6 Varbergs fästning

Klass 7 Starbowling med lunch

Klass 8 Nobelfest

Klass 9 Avslutningsfest

Dessa traditioner innebär att det kommer att tilldelas mindre pengar till äskningar. Pengar avdelas i första hand till traditionerna.

Förutom detta så skall det vara en stående tilldelning till Fritids om 2000 kr för varje lov. (höstlov, sportlov och påsklov) Detta för att ge de barn som är kvar lite guldkant.

Mötet godkände styrelsens förslag om traditioner.

 

7. Ebbas namnsdag 6/3 (firas fredagen den 4/3) 

Linda tog upp att styrelsen hade delat ut glass förra året istället för tårta. Syftet med detta var av ekonomiska skäl. Glassen kostar under 3000 kr och tårtorna ca 15000 kr.

En lång diskussion följde. Vissa föräldrar tyckte inte det var så festligt med pinnglass men förstod de ekonomiska motiven. Skolan kanske kan beställa godare mat denna dag t ex Tacobuffé.

Förslag: FF styrelse pratar med skolan om att eventuellt arrangera något tillsammans där skolan och FF delar kostnaden. Styrelsen skall också ta upp förslaget om maten.

Linda nämnde också att FF tar gärna hjälp av föräldrar som vill hjälpa till den 6/3.

 

8. Julbasaren 2015 

Utvärderingsblankett kommer att läggas ut på Ebba FF hemsida. Det är viktigt att utvärderingar lämnas in så att klassföräldrarna förstår vad som fungerar och inte. Trots att vi på julbasarmötet informerar om vad som fungerar eller inte så väljer vissa att inte följa dessa råd.

Vad var bra med årets julbasar?

-Mötet innan

-Flera stationer utomhus

-Bra att barnen får jobba ihop och föräldrar får träffas

-Mycket folk

-De banners som gjordes för hamburgerstationerna (köptes av FF efter basaren)

Mindre bra

-Svårt för sjuorna att hålla ihop fyra klasser

-Hamburger och korv försäljning hade väldigt långa köer. Dessutom var det helt tomt på stationen vid cykelskjulen.

-För sent på året. Förslag: En helg tidigare

Förslag: basar endast för klass 4-9. Elever från klass FF-3 är med under basaren men arrangerar ingenting. Klasserna 4-5 kan arrangera roliga stationer för FF-3 förutom ordinarie stationer.

Beslut: Styrelsen kommer att ta upp detta förslaget.

Mohammed kommer att skicka ut utvärderingsblankett till alla klassföräldrar.

9. Övriga frågor 

Varför inte fritids för fyrorna? Andra skolor har detta. FF styrelse kollar upp detta med skolan.

10. Linda avslutade mötet.

 

Alltså:

  • Föreläsningar: Skall vi ha kvar dem eller inte? Alla föräldrar uppmanades att komma med förslag på föreläsningar och skicka in dessa till FF styrelse.
  • FF tar gärna hjälp av föräldrar som vill hjälpa till den 6/3.
  • Klassföräldrar! Skriv i utvärderingsblanketten!