Protokoll från årets stormöte, 26/1

Protokoll fört vid Föräldraföreningens stormöte 2017-01-26

  1. Ordförande Linda Gesang hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
  2. Till sekreterare att föra protokollet valdes Jonas Rynner. Att justera protokollet valdes jämte ordförande Birgitta Evansson
  3. Godkändes agendan
  4. Linda började mötet med att berätta om Föräldraföreningen och vad vi gör med de pengar som betalas in.

Linda fortsatte med att tala om att sista dag för äskningar är den sista februari. Vi vill att elever och föräldrar lämnar in äskningar. FF styrelse är inte lika positiv till äskningar från lärare.

Vi får mindre och mindre pengar till föräldraföreningen. Våra traditioner kostar pengar och vi vill upprätthålla dessa. Exempel är niornas avslutningsfest som kostar 30 000:-

En anledning till detta är att vi slutat ”be” om sponsring. Det är dock tillåtet att sponsra eller att avrunda uppåt när men betalar in medlemsavgiften.

Detta innebär att det kommer att tilldelas mindre pengar till äskningar. Pengar avdelas i första hand till traditionerna.

 

  1. Julbasaren 2016

 

Linda delgav mötet förslaget att klass F-3 inte skall behöva ha ”stationer” på julbasaren 2017 utan vara gäster.

Bifallde ett enigt möte förslaget.

Fyrorna kommer få i uppgift att arrangera roliga stationer för de mindre barnen såsom slangbelleskjutning, pilkastning på ballonger och lilla sportspegeln.

Klass 7-9 kommer att få dubbla stationer. Detta innebär som exempel att 9:orna kommer att med två klasser sälja hamburgare, med två klasser sälja julgodis (detta är inte fastställt ännu utan bara ett förslag)

Linda tryckte också på att engagemang är A och O. Klassföräldrar och övriga föräldrar måste ”jaga” kostnader. Det är så man tjänar pengar. Som exempel nämndes Kick-offen där hamburgare+dricka kostade runt 10 kr i inköp.

Under julbasaren kommer det att delas ut utvärderingsblankett så att vi får in dessa samma dag.

 

Förslag till nästa  julbasar?

-Flera stationer utomhus

-Sittplatser för fikastationerna

 

Hur gick det?

 

Klass 1: Ena 1:an inkomst 1500 kr, pyssel

Klass 2: Pilkastning+burkar ca 2000, andra klassen lilla sportspegeln+fiskdamm ca 6000 kronor.

Klass 3. Julgodis. Ena klassen 4200, andra ca 7000. Remmar mycket populära.

Klass 4: pepparkakshus, hjärtan+lotteri. Ena klassen fick in 5000, den andra 4000.

Klass 5: Bokloppis ca 8000, loppis ca 5500 kronor

Klass 6: Julgrupper+kransar. 16 800 kronor gemensamt ! (två klasser)

Klass 7: Café. Ca 5000 kr var

Klass 8: En klass ca 6000, övriga klasser oklart

Klass 9: Gemensamt 10000:- 2500 kr varje klass

 

  1. Övriga frågor

Skolan styrelse vill ha ett gemensamt möte med FF styrelse om bussdepån. Styrelsen avser att gå på detta möte som äger rum den 28/3.

 

  1. Linda avslutade mötet.

 

Vid Protokollet                                     Justeras                                                  Justeras

 

Jonas Rynner                                        Linda Gesang                                        Birgitta Evansson