Viktiga datum

Hej!

Nu har höstterminen kommit igång ordentligt och vi vill påminna om några viktiga datum.

  • Föräldraföreningens årsmöte, 21/9 kl. 18:30 i aulan. Alla klasser ska skicka minst två av sina klassföräldrar som sedan kan vidarebefordra informationen till resten av klassen. Rektor Eva Davéus kommer informera och styrelse ska väljas för kommande år. Ta gärna med punkter ni vill diskutera.

 

  • Julbazarsmöte, 11/10 18:30 i aulan. Det är första året med den nya ordningen som vi röstade igenom förra året, att klass F-3 inte kommer att ha några uppgifter på Bazaren. Detta innebär att de äldre klasserna kommer att dela på de uppgifterna. Om detta och alla andra frågor ni har om julbazaren kommer vi prata på det här mötet. (Julbazaren kommer i år att vara lördagen den 25 nov.)

 

  • Sista dag för äskning av pengar är den 4/10. Vi prioriterar barnens äskningar och det ska vara till något som sätter guldkant på deras tillvaro i skolan.

 

  • Medlemstävlingen, sista datum har blivit framflyttat till 1/11. (Detta beror på att 9D inte fått utskicket samtidigt som resten av klasserna och därför bör ha lite extra tid att betala in.) Medlemstävlingen är alltså en tävling där de klasser som har flest medlemmar vinner pengar till klasskassan.
    Även om flera klasser kommer upp i 100% så får alla pris, detta ska ses som en sporre för er alla att bli medlemmar, det är alltså inte försent än! Nedan kan ni se hur er klass och de övriga ligger till. Ni som är klassföräldrar får gärna påminna er klass via mejl om det ser ut att behövas.

 

Vi ses den 21/9!

Med vänlig hälsning/

Föräldraföreningens styrelse.