Välkomna på årsmöte!

Mötet hålls onsdag 25 september kl. 18:30 i Aulan.

Som vanligt är det bra om vi blir så många som möjligt för att bli beslutsmässiga.  Alla är välkomna men föräldrarepresentanterna förväntas närvara.

Vi bjuder på frukt och vatten.

Väl mött! /Styrelsen.