Årsmöte 25/9

Hej.

Tack för en trevlig kickoff, kul att det kom så många och vi hade ju verkligen
tur med vädret ändå med tanke på hur eftermiddagen såg ut 🙂

Härmed är ni kallade till Årsmöte för Ebba Petterssons föräldraförening den
25/9 klockan 18.30 Mötet hålls i aulan.

En viktig fråga vi ska ta ställning till denna gången är medlemsavgifterna och
den eventuella sponsringen som föräldraföreningen grundar en del av sin
verksamhet på.

Vi har tidigare arbetat fram fyra förslag…..

Förslag 1:

Behåll nuvarande system. Det vill säga medlemsavgift betalas in en gång per år á 250 kr per familj och frivilliga bidrag 2 gånger per år, per elev.

Fördel: Finansiering av ovanstående aktiviteter och traditioner kan genomföras.

Nackdel: Upplevs som orättvist då inte alla föräldrar är medlemmar i FF eller ger bidrag till FF. Ändå har deras barn tillgång till den guldkant FF står för!  De frivilliga bidragen blir också färre och färre vilket innebär mindre inkomster.

 

Förslag 2:

Medlemsavgift höjs till 300 kronor. Frivilliga bidrag endast på hösten.

Fördel: Mindre fokus på frivilliga bidrag. Väldigt lite sponsring kommer in på våren vilket innebär att i stort sett samma ekonomiska ram som idag kan bibehållas.

Nackdel: Lika som förslag 1.

 

Förslag 3:

Olika avgifter beroende på det antal barn som varje familj har i skolan. Ett barn 300 kr, två barn 500 kr, tre barn 700 kr per år. INGEN sponsring.

Fördel: Upplevs som mer rättvist. Det är varje barn som går på skolan som får tillgång till guldkanten, varsin fest, korv, tårtbit mm. Om alla som nu är medlemmar i FF betalar så bibehålls ungefär samma ekonomiska nivå som idag.

Nackdel: Risk att föräldrar med flera barn inte betalar.

 

Förslag 4:

Ta bort avgift till FF och frivilliga bidrag. FF blir då ett brukarråd utan egen ekonomi som bara diskuterar frågor som rör skolan, dock ej pedagogiska frågor.

Fördel: Inga diskussioner om pengar

Nackdel: Inga traditioner kan finansieras av FF. Inga äskningar kommer att finnas. Julbasaren kommer ev att kunna genomföras men de kostnader den för med sig (täckning av golv, container, mm) får tas ifrån vinst från klasserna.

 

Traditionerna får skolan diskutera om de är värda att ha kvar och om eleverna ska få betala för nobelfest och dyl. eller om skolan har möjlighet till nån av dem.

 

Eget förslag: ……

Om du har ett eget förslag på FFs fortsatta finansiering vill vi ha det oss tillhanda innan den 10 september!

Maila ditt förslag till ebbaff@ebbapetterssonff.se

Det är årsmötet och dess deltagare som beslutar om FFs fortsatta finansiering, så om du tycker att detta är en viktig fråga så ta tillvara på den chansen att påverka!

 

Väl mött på årsmötet!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Ebbas föräldraförening.