INBJUDAN TILL EBBA PETTERSSONS FÖRÄLDRAFÖRENINGS STORMÖTE

Ta din chans att påverka Föräldraföreningens verksamhet!

 

Plats: Aulan, Ebba Petterssons privatskola 

Tid: 24 jan, kl. 18:30 

 

På Agendan:

 

  • Rektorn informerar

 

  • Julbasaren 2017

 

  • Traditioner

 

  • Verksamhet 2018

 

  • Ebbas namnsdag 6 mars

 

  • Övriga frågor  

Välkomna!