Stormöte

Välkomna på stormöte!

Som vanligt är det bra om vi blir så många som möjligt för att bli beslutsmässiga.  Alla är välkomna men föräldrarepresentanterna förväntas närvara. Mötet hålls onsdag 23 Januari kl. 18:30 i Aulan.

 

Väl mött! /Styrelsen.