Ett år med Ebba

Ett år med Ebbas föräldraförening 2019-2020

20 augusti Kick-off kl 17.00

Skolan är arrangör. FF sponsrar Kick-offen. Först är det upprop i klassrummet och därefter kick-off på skolgården.

September: Föräldramöte i varje klass.

Två klassföräldrar väljs för hela läsåret, de ska vara med på FF årsmöte och

stormöten. De är en viktig länk mellan klassens föräldrar och föräldraföreningen.

Information om FF lämnas efter varje möte av representanterna till samtliga föräldrar i klassen.

25 september årsmöte i aulan kl 18.30

För de två valda klassföräldrarna och övriga som är intresserade.

Information av rektorn och representant från stiftelsen.

Ny styrelse väljs och planerade aktiviteter för FF gås igenom.

1 oktober sista dagen för terminens äskningar

 

16 oktober julbasarsmöte kl 18.30 i aulan

För de två valda klassföräldrarna och övriga föräldrar som är intresserade.

FF’s styrelse informerar om årets julbasar.

23 november julbazar kl 10.00–14.00  

29 januari kl 18.30 stormöte aulan

För de två valda klassföräldrarna och övriga föräldrar som är intresserade.

FF styrelse informerar, utvärdering av årets julbasar samt

genomgång av terminens aktiviteter.

1 februari sista dagen för terminens äskningar

 

6 mars firas Ebbas namnsdag

FF är med och bjuder på glass eller tårta i bamba.

Utöver ovanstående datum har styrelsen kontinuerliga möten.

Kontakta oss gärna på ebbaff@ebbapetterssonff.se