Sponsring

Alla sponsorpengar föräldraföreningen får in går oavkortat tillbaka till våra barn i skolan.
Saker vi gör varje år för pengarna:

 • Kick Off i augusti
 • Julbazaren
 • Nobelmiddag för åk 8
 • Tårtkalas 6 mars på Ebbas namnsdag
 • 9: ornas avslutningsfest

 

Några saker vi hittills gjort:

 • En ny lekplats i Valö – som är både större, roligare och säkrare.
 • Organisationen Friends spelar teater och håller miniutbildningar, allt anpassat efter eleverna i de olika stadierna. De ger också en utbildning mot diskriminering och annan kränkande behandling för personal och förskola – årskurs 9.
 • Elevrådet har fått pengar till upprustning av uppehållsrum och spel som till exempel airhockeyspel och fotbollspel.
 • ABC om ANT, föreläsningar om Alkohol, Narkoti ka och Tobak för årskurs 8.
 • Filmfestival, ett mycket uppskattat arrangemang av arbetslaget i Amundö.
 • KULMUS, kultur och musikarrangemang för förskola–årskurs 3.
 • Textilslöjden har fått inspirationsprogram och Träslöjden har fått ny utrustning.
 • Matematikundervisningen har fått speciell programvara till datorerna för minnesträning inom ämnet.
 • Bildsalen har fått en ny digital projektor.
 • Utsmyckning av skolgården med krukor och blommor.
 • Vi subventionerar också diverse föreläsningar i intressanta ämnen och arrangerar niornas avslutningsfest.