Äska

Äska till vad du vill. Det står varje medlem i Föräldraföreningen fritt att äska pengar till olika saker, evenemang eller andra aktiviteter som du tycker skulle bidra med extra guldkant för eleverna – våra barn. Pedagogerna på skolan äskar två gånger per läsår, en gång på hösten och en gång på våren. Föräldraföreningen sammanställer alla äskningar som inkommit och upprättar en prioriteringslista, utifrån olika behov. Och finns det resurser i form av pengar så brukar det mesta godkännas. Undantag kan vara läromedel som är skolans ansvar och andra saker som inte bidrar med tillräcklig guldkant.

Skicka din äskningsansökan till ebbaff@ebbapetterssonff.se