Dags för stormöte!

Välkommen på möte i föräldraföreningen torsdag 29/1. Alla medlemmar som vill är välkomna men minst två av klassföräldrarna per klass förväntas närvara.
Väl mött 18:30 i Aulan!