Styrelsen

Kaisa Bornius Almqvist, ordförande, barn i åk 8

Abed El-Aaraj, kassör, barn i åk 4

Malin Öjerskog, sekreterare, barn i åk 3, åk 8 och åk 9

Daniel Fredriksson, ledamot, barn i åk 8

Jessica Palborg, ordförande, barn i åk 7

Olof Pettersson, ledamot, barn i åk 2 och åk 3

Jenny Zetterberg Watson, ledamot, barn i åk 8

Nazli Yurttas, ledamot, barn i åk 1