Styrelsen

Abed El-Aaraj, ordförande, barn i åk 3 och åk 9

Daniel Fredriksson, kassör, barn i åk 7 och åk 9

Malin Öjerskog, sekreterare, barn i åk 2, åk 7 och åk 8

Jessica Palborg, ordförande, barn i åk 6

Olof Pettersson, ledamot, barn i åk 1 och åk 2

Kaisa Bornius Almqvist, ledamot, barn i åk 7

Jenny Zetterberg Watson, ledamot, barn i åk 7

Nazli Yurttas, ledamot, barn i F-klass