Styrelsen

Abed El-Aaraj, ordförande, barn i åk 4

Daniel Fredriksson, kassör, barn i åk 8

Malin Öjerskog, sekreterare, barn i åk 3, åk 8 och åk 9

Jessica Palborg, ordförande, barn i åk 7

Olof Pettersson, ledamot, barn i åk 2 och åk 3

Kaisa Bornius Almqvist, ledamot, barn i åk 8

Jenny Zetterberg Watson, ledamot, barn i åk 8

Nazli Yurttas, ledamot, barn i åk 1