Styrelsen

Jessica Palborg, ordförande, barn i åk 5

Abed El-Aaraj, vice ordförande, barn i åk 2 och åk 8

Daniel Fredriksson, kassör, barn i åk 6 och åk 8

Malin Öjerskog, sekreterare, barn i åk 1, åk 6 och åk 7

Linda Gesang, ledamot, barn i åk 9

Susanne Sävenholt, ledamot, barn i åk 1

Filippa Andreasson, ledamot, barn i åk 2 och åk 4

Olof Pettersson, ledamot, barn i åk F och åk 1

Kaisa Bornius Almqvist, ledamot, barn i åk 6

Silvana Retoska, ledamot, barn i åk 5 och åk 8