Styrelsen

Kaisa Bornius Almqvist, ordförande, barn i åk 9
Abed El-Aaraj, kassör, barn i åk 5
Jenny Zetterberg Watson, ledamot, barn i åk 7 och åk 9
Fredrik Stubelius, ledamot, barn i åk FK och åk 1
Fredrik Bäcklin, ledamot, barn i åk 2
Zara Sandell, ledamot, barn i åk 1 och åk 4
Daniel Fredriksson, ledamot, barn i åk 9